Hej igen!

Tack för din ansträngning att försöka förklara varför utbyggnaden i Gladö kvarn tar 12 år istället för 5 år.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i fritidshusområdet Årsta Havsbad, genomfördes under 4 år, 2013-2017, trots att även de drabbades av att entreprenören SIAAB gick i konkurs.

Haninge kommun visade på handlingskraft och tog i samband med konkursen själva över utbyggnaden för att hålla tidplanen, vilket de 840 fastighetsägarna i Årsta Havsbad välkomnade.

Faktum kvarstår att Huddinge kommuns sätt att genomföra utbyggnaden får konsekvensen att 140 fastighetsägare i etapp-3, får betala minst 200 000 kr mer än sina grannar i etapp-1.

Äldre, som inte får eller kan ta lån för att betala fakturan för anslutning till VA och gatukostnader på över en halv miljon kronor, får lämna sina hus.

 Alla som tagit del av konsekvenserna ovan inser det orimliga och orättvisa och konstaterar att kommunens fördröjning  inte kan ses vara ”sakliga skäl”.

Vi vädjar nu till ansvariga i Huddinge kommun att tänka om och tänka rätt, så att folkvalda behandlar sina kommunmedborgare på ett värdigt sätt nu när konsekvenserna av beslutet i kommunfullmäktige 18-12-17, har uppdagats.

Hälsningar

Pelle Johansson

Från: Svenander, Bengt <Bengt.Svenander@huddinge.se>
Skickat: den 18 mars 2019 09:03
Till: Pelle Johansson <Pelle.Johansson@hjart-lung.se>
Kopia: Postlåda-Huddinge kommun (Registrator) <HUDDINGE@huddinge.se>; Dronjak, Daniel <Daniel.Dronjak@huddinge.se>; Danielsson, Malin <Malin.Danielsson@huddinge.se>
Ämne: SV: Påminnelse om svar på brev

Hej!

Tack för ditt mejl om va-kostnader i Gladö kvarn. Som du skriver har utbyggnaden i området försenats. Du känner säkert till orsakerna, som är följande:

  • I etapp 1 och 2 gick entreprenören i konkurs och vi gjorde därför om upphandlingen. I och med det fick också planen för hur utbyggnaden skulle genomföras göras om och vi fick omprioritera byggnationen för att bussgatan skulle bli klar i tid.
  • I etapp 3 gjorde vi om upphandlingen eftersom anbud som kom in inte var tillräckligt bra. I samband med att upphandlingen skulle gå ut på nytt granskades handlingarna igen och då upptäcktes brister i projekteringen som behövde åtgärdas innan upphandlingen gick ut på nytt.
  • I etapp 4 upptäckte vi en fornlämning på platsen. Som kommun är vi skyldiga att rapportera fornlämningar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen startade en utredning och byggnationen fick pausas.

Jag förstår att det kan uppfattas som orättvist att kostnaden blir olika för etapperna. Kommunen har dock att förhålla sig till de lagar som gäller. Taxan kan inte reduceras eller baseras på tidigare års taxa på grund av projektförseningar eller liknande.

Likställighetsprincipen i kommunallagen gör det inte heller möjligt för kommunen att ta ut någon annan avgift än den som anges i gällande taxa. Att ta ut en lägre avgift skulle utgöra s k otillåtet gynnande av enskild.

Slutligen ber jag om ursäkt för att mitt svar har dröjt. Du har rätt i att dina frågor inte är mer komplicerade än att svar borde ha kommit tidigare. Beklagar detta slarv från min sida.

Hälsningar. /Bengt

Bengt Svenander

Kommundirektör

08-53530201

 

Kommunstyrelsens stab

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

huddinge.se

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s