Välkomna i Gladös goda granngemenskap!

Äger Du flera fastigheter i Gladö kvarn och hyr ut någon av dessa, se till att Dina hyresgäster blir externmedlemmar, så att de också har möjlighet att medverka i Gladös unika aktivitetsutbud och fiske i Kvarnsjön.

Externmedlemskap

Alla även de som hyr härute kan vara med i vår förening Detta för att kunna ta del av föreningens alla aktiviteter och medverka till att områdets intressen representeras på ett bra sätt och för att delta i midsommarfirande, fiske, boule, tennis m.m, samt att ha en båt i Kvarnsjön.

Medlemsavgiften betalas till pg 16 25 53-2, ange tomtnummer när du betalar.

Vid adressändring eller ägarbyte:

Vänligen skicka ett mail till info@gladokvarn.se vid adressbyte samt vid ägarbyte av en fastighet i Gladö kvarn. Skickar du hellre per brev är adressen:

Gladökvarns Fastighetsägareförening
Mellantorpsvägen 9
141 91 Huddinge

Följande information uppger du i mailet om du vill anmäla en adressändring för informationsutskick från Gladö kvarns föreningar:

– Namn
– Fastighetsbeteckning (t.ex. Gladö kvarn 1:999)
– Gladöadress (Gatuadress och telefonnummer)
– Ny kontaktadress (Gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer)

Följande information uppger du i mailet om du vill anmäla ett ägarbyte av en fastighet i Gladö kvarn:

– Fastighetsbeteckning och fastighetens adress (t.ex. Gladö kvarn 1:999, Fjällgårdsvägen 123)
– Tidigare fastighetsägares namn
– Tidigare fastighetsägares adress (Gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer)
– Nya fastighetsägares namn
– Ny fastighetsägares kontaktadress om annan än Gladöadressen(Gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer)
– Eventuell ändring avseende om fastigheten permanentbebos (av någon, inte nödvändigtvis ägaren) eller är fritidshus.