Vänligen skicka ett mail till info@gladokvarn.se vid adressbyte samt vid ägarbyte av en fastighet i Gladö kvarn. Skickar du hellre per brev är adressen:
Gladökvarns Fastighetsägareförening
Kärrsjövägen 16
141 91 Huddinge

Följande information uppger du i mailet om du vill anmäla en adressändring för informationsutskick från Gladö kvarns föreningar:

– Namn

– Fastighetsbeteckning (t.ex. Gladö kvarn 1:999)

– Gladöadress (Gatuadress och telefonnummer)

– Ny kontaktadress (Gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer)

Följande information uppger du i mailet om du vill anmäla ett ägarbyte av en fastighet i Gladö kvarn:

– Fastighetsbeteckning och fastighetens adress (t.ex. Gladö kvarn 1:999, Fjällgårdsvägen 123)

– Tidigare fastighetsägares namn

– Tidigare fastighetsägares adress (Gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer)

– Ny fastighetsägares namn

– Ny fastighetsägares kontaktadress om annan än Gladöadressen(Gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer)

– Eventuell ändring avseende om fastigheten permanentbebos (av någon, inte nödvändigtvis ägaren) eller är fritidshus.