Dina grannar. I Gladö kvarn finns 442 fastigheter. Av dessa är 269 permanentbebodda, 158 fritidshus och 15 obebyggda. (Enligt uppgift i maj 2015.)

Föreningsregistret. Här hittar du information om hur du skickar vanligt brev eller e-post för att anmäla kontaktadressbyte samt ägarbyte av fastighet i Gladö kvarn.

Trafiken. Hastigheten i området är begränsad till 30 km/h året runt. Vi saknar trottoarer i Gladö kvarn och vi vill värna om våra barn (och vuxna) samt om hundar, katter och hästar med flera. Visa hänsyn!

Parkering. Under badsäsongen har bilar ofta parkerat längs vägarna vilket inneburit att bussar och utryckningsfordon fått svårt att ta sig fram. Parkeringsbolaget Q-Park har anlitats för att övervaka och bötfälla parkerade bilar. Telefonnummer till Q-Park: 08-722 15 50.

Möbler och tält från festplatsen. Fastighetsägareföreningens möbler (bänkar, bord) och tält lånas vid behov ut till medlemmarna mot en mindre avgift (oavsett antal möbler: 200 kr för möbler, 400 kr för tält, båda delarna för 500 kr). Lånad utrustning skall återlämnas i rent och torrt skick! Tält fär inte packas ihop blöta utan måste stå tills de torkat. Kontakta Johan Weywadt på 0702243099 för att boka lån och bestämma tid för uthämtning.

Posten. Gladö kvarn har utdelning året runt vilket innebär att Du som fritidsboende kan eftersända posten till Gladö kvarn när som helst under året.

Brevlådor. Var och en sätter upp sin egen brevlåda, den ska vara tydligt märkt med namn och adress. Posten för ett register över de befintliga brevlådornas placering i området. Nya eller flyttning av gamla brevlådor sker därför i samråd med brevbärarexpeditionen i Huddinge, tel: 010-4360350.

Märk din låda tydligt. Observera att all märkning ska vara på brevlådans framsida (inte ovansidan/locket) för att brevbäraren ska se den.

Fastighetsägareföreningens styrelse rensar vid behov bort brevlådor som är omärkta för att undvika nedskräpning och förfall.

Rätt postadress är:
Namn
Gatuadress (t.ex Gladövägen xx)
14191 Huddinge

Postens gula brevlåda finns placerade korsningen Pålvägen/Nyboviksvägen samt vid kiosken.

Dagstidningar. Dessa distribueras genom Pressens Morgontjänst.

Hundar. För att hundägare och hundlösa ska trivas tillsammans är det absolut nödvändigt att Du som hundägare plockar upp efter Din vän. Svenska Kennelklubben har tagit fram en dekal att fästa på soptunnan för att påminna om upplockning och signalera att här kan påsen kastas. Det vore toppen om Du som fastighetsägare, med eller utan hund, fäste en dekal på Din soptunna, så kanske vi kan få en bättre utemiljö. Signalera till hundägaren att här finns möjlighet att snabbt och enkelt bli av med sin hundpåse. Kontakta Fastighetsägare­föreningens styrelse om Du behöver en dekal! Påsen sorteras som restafvall, d.v.s. grön tunna. Om man har Sortera hemma blir det facket till höger närmst locket i tunna 1.

Hjälp hundar och hundägare att känna sig trygga genom att aldrig gå fram till en hund förrän dess människa sagt att det är okej.

Många hundar skäller när någon kommer nära deras tomt, det betyder inte att det är något fel på hunden utan att den vill vakta sitt revir. Det här tillhör tyvärr den sortens störningar vi människor får acceptera när vi bor nära varandra. Om Du vill minimera störningen, stanna inte och prata med skällande hundar. Det kan skrämma eller uppmuntra hunden, båda med resultat att skällandet ökar. Självklart är det oacceptabelt att lämna sin hund ute att skälla i ett sträck i timmar! Ta in hunden om den skäller omotiverat!

Bredband / Fiber. I slutet av december 2003 var inkopplingen klar till Gladö kvarns telestation. Det är sedan dess möjligt att beställa bredband (ADSL) från lämplig leverantör (t ex Telia, Bredbandsbolaget mfl). Man väljer själv vilken leverantör man vill teckna avtal med. Pris och villkor kan variera ganska kraftigt varför det lönar sig att jämföra de olika leverantörerna. ¨

Framöver kommer även fiber att dras in i Gladö kvarn, du anmäler dig själv till leverantör och binder upp dig i förväg. Bland annat har Telia sagt att de ska dra in fiber i GK. Mer info om detta kommer.

Gladö Kvarn på Facebook. Om du är Facebookanvändare kan du få notiser om Gladö Kvarns hemsidesuppdateringar i ditt nyhetsflöde från vår Facebooksida. Gå in på vår (officiella) Gladö Kvarn Facebook-sida och ”gilla” för att prenumerera på statusuppdateringar.

Facebooksidan är endast ett komplement till hemsidan och avsikten är att avisera om nytillkommet material på hemsidan. Utöver detta kan här förekomma lite sedvanligt facebook-pladder kring vad styrelsen funderar på/jobbar med för närvarande.

Så, varför Facebook? Fördelen med Gladö Kvarn på Facebook är att användare får meddelande när något ändras på hemsidan, så att man inte själv behöver kontrollera med jämna mellanrum. Använder du inte Facebook idag är detta knappast anledning att börja göra det, all info kommer du alltid att hitta på hemsidan i första hand.

Det finns fler användbara Facebooksidor, skapade av medlemmar och boende i Gladö kvarn, de hittar du här >

Gladö kvarns hemsida. Fastighetsägareföreningen ser till att http://www.gladokvarn.se hålls levande. Har du bilder eller annat som du vill dela med dig av och publicera på hemsidan, hör av dig till info@gladokvarn.se.

Skjutbanan i Gladö. Gladö kvarns föreningar som håller i den här hemsidan har ingen koppling alls till skjutbanans verksamhet, så vi hänvisar i första hand till Huddinge jaktvårdsförening för korrekt information om skjutbanan i Gladö. Med detta sagt delar vi ändå med oss av den information vi har, så som vi uppfattat den:

De tider som skytte är tillåtet är: Måndag-torsdag 15:00-21:00. Lördag 09:00-14:00. Söndag 09:00-14:00

All övrig tid råder skjutförbud! Skjutförbud gäller även: Aftnar före helgdag samt Helgdagar. Perioden midsommar-31/7 är endast tisdag- och torsdagstiderna tillåtna! Vid skytte andra tider: Polisanmäl! Anteckna bils registreringsnummer och meddela Huddinge jaktvårdsförening.

Skjutbanans placering invid bostadsområdet är naturligtvis inte idealisk och en flytt har länge aviserats. Att detta drar ut på tiden har flera orsaker. Jaktvårdsföreningen har begränsad ekonomi. Den tänkta nya lokaliseringen vid Gladö industriområde var problematisk eftersom SRV inte ville ha fordonstrafik över sitt område. Det var också svårt för kommunen att köpa marken från Stockholms stad som är nuvarande ägare.

Jaktvårdsföreningen är medveten om ljudstörningarna och vill höja vallarna för att minska sina ljudutsläpp. Tyvärr tillåter inte kommunen detta eftersom de menar att det blir för dyrt att återställa detta när skjutbanan väl flyttas.

Saknar du någon info här? Mejla till info@gladokvarn.se så adderar vi den så fort vi kan.