Julledighet Birka

God Jul & Gott nytt år   Här kommer vårt för året sista informationsbrev till Er boende. Vi kommer stänga ner vår verksamhet fredagen den 21/12 och åter starta upp måndagen den 7/1. Under julledigheten kommer vi att minimera avstängning av vägar och öppna upp i den mån det är möjligt. Vår avsikt är att … Fortsätt läsa Julledighet Birka

Grannsamverkan!

Det har skett ett tillbud på Gladövägen där man försökt göra inbrott. Håll koll på en vit skåpbil med reg bokstäver ABC (resten hann man inte se) Detta är polisanmält och signalement vit man som ej pratade svenska eller flytande engelska. /anna      

Asfaltering av vägar 15-16 oktober – påverkar framkomlighet

Den 15-16 oktober kommer asfalteringsarbeten att utföras på Gladövägen, Nyboviksvägen och Torpvägen. Detta kommer att påverka framkomligheten i området. Trafik kommer att ledas om i området på bla. Lidavägen när asfalteringen sker på Gladövägen förbi  och Nyboviksvägen. Följ skyltning. Bussen kommer att trafikera Gladö Kvarn fram till 8:43 den 15e för att så många som … Fortsätt läsa Asfaltering av vägar 15-16 oktober – påverkar framkomlighet

Sophämtning och sopkärl för etapp 1 och 2

Från och med v 43 kommer sophämtning åter ske vid fastighetsgräns för fastigheter på: Gladövägen mellan Kvarnvretesvägen och Nyboviksvägen Nyboviksvägen Barrskogsvägen Björklövsvägen Vi önskar att sopkärlen dras in en bit på fastighet efter tömning eftersom det kvarstår arbeten längs med vägarna. Hela informationsbladet angående återupptagande av sophämtning på Gladövägen Nyboviksvägen nedan. Sophämtning Gladövägen Nyboviksvägen v.43 … Fortsätt läsa Sophämtning och sopkärl för etapp 1 och 2