Asfaltering av vägar 15-16 oktober – påverkar framkomlighet

Den 15-16 oktober kommer asfalteringsarbeten att utföras på Gladövägen, Nyboviksvägen och Torpvägen. Detta kommer att påverka framkomligheten i området. Trafik kommer att ledas om i området på bla. Lidavägen när asfalteringen sker på Gladövägen förbi  och Nyboviksvägen. Följ skyltning. Bussen kommer att trafikera Gladö Kvarn fram till 8:43 den 15e för att så många som … Fortsätt läsa Asfaltering av vägar 15-16 oktober – påverkar framkomlighet

Ny skedesplan för Gladö Kvarn etapp 1 och 2 b

Här är en uppdaterad skedesplan för Gladö Kvarn etapp 1 och 2 B (uppdaterad2018-09-05). Förändringar sker i projektet vilket påverkar skedesplanen som alltså kan komma att förändras allt eftersom, men så här ser entreprenören att framdriften och avstängningar för väg- och VA-arbeten är just nu. Därefter kommer släntning, jordning, beläggning, fastighetsanpassningar etc, likt framdriften har varit … Fortsätt läsa Ny skedesplan för Gladö Kvarn etapp 1 och 2 b

Ny info från Birka: Kommande vägbyggen och avstängningar

Ny reviderad skedesplan och ett infobrev har kommit från Birka. Se hela nedan. Viktigaste avstängningen blir att de v 16 stänger av Gruvvägen för infart från Nyboviksvägen. Hela meddelandet från Birka: Vi har för avsikt att fortsätta schaktarbeten på Nyboviksvägen samt anslutning upp på Björklövsvägen och även Pålvägen. Detta medför att utfart ur området norr om Gladövägen/Nyboviksvägen … Fortsätt läsa Ny info från Birka: Kommande vägbyggen och avstängningar

Informationsbrev från Birka angående arbetet och vägar

Nu har vi fått en mer detaljerad info om kommande avstängningar och nyöppningar av vägar från Birka och deras konsult. Se hela brevet nedan. Se även karta över området ovan (och i större version nedan). De nya vägarna och avstängningarna börjar gälla denna vecka. ”Vi har för avsikt att fortsätta schaktarbeten vidare in på Nyboviksvägen … Fortsätt läsa Informationsbrev från Birka angående arbetet och vägar