Du får elda i din trädgård två veckor om året, vecka 16 och 42. Helgen innan eldningsveckan ingår också. Du får bara elda grenar, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall.

Exempel på vad du inte får elda:

  • Gräs
  • Löv
  • Hushållsavfall
  • Plast
  • Målar eller tryckimpregnerat virke
  • Spånskivor

Innan du börjar elda ska du se till att det inte kommer att störa dina grannar eller miljön. Tänk på det här:

  • Kontrollera vindriktningen innan du eldar
  • Du eldar alltid på egen risk
  • Elda i mindre omfattning och släck eldarna innan det blir mörkt.
  • Du får inte elda under eldningsveckan om det är eldningsförbud.

Besök www.sbff.se för att se om det är eldningsförbud.

Du kan inte få tillstånd att elda vid andra tillfällen än under eldningsveckorna. Om du inte kan elda under eldningsveckorna kan du istället kompostera avfallet på din tomt eller lämna det på en återvinningscentral.

Text och info hämtad från https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/eldningsvecka.