Gladö kvarn är aktivt inom Grannsamverkan sedan 2009. Anna Sundberg är kontaktombud gentemot polisen. Vi är ca 185 medlemmar (april 2015) i Gladö kvarns grannsamverkan.

”Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.”

LÄS OCKSÅ: GRANNSAMVERKAN UNDER SOMMAREN

Kontaktombudet sprider information till Grannsamverkarna i området, huvudsakligen via SMS och e-post. Informationen består av informationsbrev och aktuella händelser från polisen, samt uppmärksammade behov av extra vaksamhet från boende i området. Exempelvis om polisen misstänker ett speciellt fordon kan de flagga speciellt för detta och vi får ut informationen snabbt för att hålla ögonen ”extra öppna” osv.

Skyltar har satts upp i området för att visa att vi i Gladö kvarn bryr oss om våra grannar och håller koll. Läs gärna mer om grannsamverkan på:

www.samverkanmotbrott.nu
www.grannsamverkan.se
– Studie från 2008: ”Vad vet vi om bostadsinbrott? – 20 gärningspersoners svar”

Vill du vara med och delges information angående Grannsamverkan och aktuella händelser via sms och e-post kontakta Anna Sundberg på grannsamverkan@gladokvarn.se.

Skicka även information om du vet något som hänt i området eller annat vi kan sprida information om till boende, t.ex. via hemsidan, sms eller e-post.

Meddela Anna om förändringar i telefonnummer och e-postadresser och om du behöver Grannsamverkans klisterdekaler att fästa på dörr, fönster, soptunna etc.

Kontaktinfo som är bra att ha:

– AKUT vid pågående (eller nära förestående) brott, ring 112.

– Icke akuta ärenden till polisen, som tips, anmälningar, förfrågningar (detta nummer gäller var du än är i landet, du kopplas till närmsta lediga polis): 114 14

– Vill du maila tips som inte är av akut karaktär till polisen? Mejla till
polismyndigheten.stockholm@polisen.se. Skriv ditt ärende i ämnesraden, tex ”Tips Södertörn” .