För annonsering av försäljning eller om du önskar köpa något så hänvisar vi till Facebooksidan Gladö kvarn köp– och sälj – där kan alla medlemmar lägga in sin annons och addera bilder, info och uppdatera när affär är gjord. Du går med i gruppen här: https://www.facebook.com/groups/530758013620496

Alla har inte Facebook så vi förstår att det kan kännas exkluderande, men vi hinner tyvärr inte administrera annonser här på hemsidan.

För fler Facebooksidor kopplade till Gladö kvarn, se här >