Just nu bygger Huddinge kommun ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Utbyggnaden har pågått sedan 2015 och förväntas vara klar i hela området 2021. Arbetet utförs i etapper.

Du kan läsa mer om planerna, etapperna och få senaste informationen på kommunens hemsida >

Vi samlar alla inlägg och den information som läggs på hemsidan under kategorin ombyggnationen.

Projektledare på kommunen är Anders Falk. Vill du få en mejlavisering när kommunens sida ovan uppdateras med ny information? Skicka ett mejl till Anders på anders.falk@huddinge.se. Han nås också på 08-535 366 04.