Vi har tidigare haft två vattenföreningar inom Gladö kvarn. Nu när kommunen tagit över vägarna har dock sjövattensystemet behövt demonteras så sommarvatten finns inte längre.

Under den sista säsongen (2016) fick endast följande medlemmar sjövatten: Österängsvägen-Gruvfogdevägen-Kopparvägen-Malms väg-Lillängsvägen-Vårbacken-Lidavägen och del av Pålvägen mellan Lidavägen och Nyboviksvägen. Övriga fastigheter kan vi p.g.a. vägbyggnaderna inte få något sjövatten till. Inbetalningskort skickades ut till berörda.

/Styrelsen för Gladö vatten 2016-04-25

De tidigare sjövattenföreningarnas omfattning:

Bor du på höjden runt Malmbergs- och Fjällgårdsvägen tillhör du Vattenförening 1. Övriga tillhör Gladö Vatten.

Ansvariga enligt nedan.

Vattenförening 1
Ansa Nömmera
746 92 99
0705 94 15 68
Björn Uddman
746 90 11
0705 45 09 00

Gladö Vatten
Peter Wahlstedt
746 90 69
0702 04 08 15
Bo Rydén
746 91 83
0708 72 35 75
Lennart Schedin
746 96 28
0708 78 98 91