Om Gladö kvarns fastighetsägareförening 

Gladö Kvarns Fastighetsägareförening har, enligt föreningens stadgar, till ändamål att tillvarata fastighetsägarnas inom Gladökvarns tomtområde gemensamma intressen samt att genom samköp, förmedling m.m. söka bereda sina medlemmar sådana fördelar, som kan vara dem i egenskap av fastighetsägare till nytta.

I praktiken innebär detta att föreningens styrelse och medlemmar tillsammans arbetar med en mängd olika aktiviteter för att förstärka områdets trivsel och trygghet. Sådana medlemsaktiviteter som föreningen brukar arrangera varje år inkluderar bland annat:
tennisbanor och klubb-DM
simskola för barnen
summercamp för barn och ungdomar
boulekväll med korvgrillning
höstmarknad
– stort midsommarfirande på områdets festplats
– och en hel del annat – du hittar alla aktiviteter som anordnas i menyn på startsidan.

Föreningen driver också områdets Grannsamverkan, underhåller föreningsregister och brevlådeställningar samt genomför årlig områdesstädning.

Föreningens styrelse gör också ett stort arbete med att representera området i olika sammanhang, så som omvärldsbevakande arbete, avge yttranden och remissvar i ärenden i vårt närområde samt att försöka avkräva myndigheter, företag och organisationer en fullgod service till föreningens medlemmar.

Medlemsavgift

Under årsmötet 2019 klubbades det igenom att höja den till 400 kr per år. Avgift betalas in på pg 16 25 53-2, glöm ej att ange tomtnummer (t ex 1:234)

Medlemskapet i Fastighetsägareföreningen innebär automatiskt medlemskap i Fiskevårdsföreningen, dvs alla medlemmar får fiska i sjön utan särskilt fiskekort. Kräftor är undantaget då särskilda kräftfiskekort säljs för 50 kr. Fiskeföreningen sköter det mesta som rör områdets sjö, Kvarnsjön. Fiskeföreningen planterar in fisk och kräftor, tar vattenprover, slår vass, sköter dammluckorna, håller ordning på båtar och bryggor m.m.

Externmedlemskap

Alla även de som hyr boende i Gladö kvarn kan vara med i vår förening, detta för att kunna ta del av föreningens alla aktiviteter och medverka till att områdets intressen representeras på ett bra sätt och få delta i midsommarfirande, fiske, boule, tennis samt att ha en båt i Kvarnsjön. Vill du ta del av allt det? Betala i så fall avgiften till pg 16 25 53-2 och ange tomtnummer.

Äger Du flera fastigheter i Gladö kvarn och hyr ut någon av dessa, se till att Dina hyresgäster blir externmedlemmar, så att de också har möjlighet att medverka i Gladös unika aktivitetsutbud och fiske i Kvarnsjön.

Vill du engagera dig i föreningen?

Tveka inte att ta kontakt med föreningarna om du själv vill engagera Dig, eller om Du känner till någon lämplig kandidat, till styrelse eller valberedning. Enklast når du oss via e-post till info@gladokvarn.se.

Styrelsen

2020 består styrelsen av nedanstående personer:

Ordförande
Anna Sundberg
Mellantorpsv. 9
0731 82 00 91

Ledamöter/Suppleanter
Johan Weywadt (dammvakt, uthyrningen)
Malmbergsvägen 6, 0702-24 30 99

Christine Coinberg (sekr)
Malmbergsvägen 21, 0709-60 65 99

Helena Lundstedt (kassör)
Nyboviksvägen 26, 0707-131715

Anette Jonasson (kassör)
Malmbergvägen 26, 0733-64 92 66

Lisa Arnell (webmaster)
Lidavägen 27, 0735-20 38 39

Samuel Lundstedt
Nyboviksvägen 26, 0707-81 86 78

Katarina Dannoff
Malmbergsvägen 40, 0705-59 97 47

Övriga personer: 

Pär Larsson (fisketillsynsperson)

Bo Gustavsson (suppleant)

Anders Karlsmark (suppleant)

Tveka inte att ta kontakt med föreningen om du själv vill engagera dig eller om du känner till någon lämplig kandidat, till styrelse eller valberedning. Enklast når du oss via e-post till info@gladokvarn.se.

* * *

Från och med 2015-01-01 övergick driftansvaret för vägarna i Gladö Kvarn till kommunen. Det är alltså de som har ansvar för vägarna i Gladö kvarn. Vid driftstörningar, synpunkter på väghållningen eller andra frågor kan man kontakta chefen för gatu- och parkavdelningen Lars Lantz på 08 535 635 75, 0708-97 24 35 eller Juan Pinones Arce på 08 535 365 70, 0707-97 24 35.
Ring inte någon i styrelsen då de inte är ansvariga längre, det är kommunen som har driftansvaret.

* * *

Protokoll:

Fastighet

Protokoll fastighet 2020
Protokoll fastighet 2019
Protokoll fastighet 2018
Protokoll fastighet 2017
Protokoll Fastighet_2016
Protokoll Fastighet_2015
Protokoll Fastighet_2014
Protokoll Fastighet_2013
Protokoll Fastighet_2012
Protokoll Fastighet_2011
Protokoll Fastighet_2010
Protokoll Fastighet_2009
Protokoll Fastighet_2008
Protokoll Fastighet_2007
Protokoll Fastighet_2006
Protokoll Fastighet_2005

Väg

Från och med 2015-01-01 övergick driftansvaret för vägarna i Gladö Kvarn till kommunen, vägföreningen i Gladö kvarn är upplöst (och inga fler protokoll finns följaktligen). Alla frågor gällande vägar och skötsel av dem hänvisas till Huddinge kommun. 
Protokoll Vag_2016
Protokoll Vag_2015
Protokoll Vag_2014
Protokoll Vag_2013
Protokoll Vag_2012
Protokoll Vag_2011
Protokoll Vag_2010: 1
Protokoll Vag_2010: 2
Protokoll Vag_2010: 3
Protokoll vag_2009
Protokoll Vag_2008
Protokoll Vag_2006

Fiske

Protokoll Fiske_2016
Protokoll Fiske_2015
Protokoll Fiske_2014
Protokoll Fiske_2013
Protokoll Fiske_2012
Protokoll Fiske_2011
Protokoll Fiske_2010
Protokoll Fiske_2009
Protokoll Fiske_2008
Protokoll Fiske_2007
Protokoll Fiske_2006
Protokoll Fiske_2005