Om Gladö kvarns fastighetsägareförening 

Gladö Kvarns Fastighetsägareförening har, enligt föreningens stadgar, till ändamål att tillvarata fastighetsägarnas inom Gladökvarns tomtområde gemensamma intressen samt att genom samköp, förmedling m.m. söka bereda sina medlemmar sådana fördelar, som kan vara dem i egenskap av fastighetsägare till nytta.

I praktiken innebär detta att föreningens styrelse och medlemmar tillsammans arbetar med en mängd olika aktiviteter för att förstärka områdets trivsel och trygghet. Sådana medlemsaktiviteter som föreningen brukar arrangera varje år inkluderar bland annat:
tennisbanor
– simskola för barnen
boulekväll med korvgrillning
– loppmarknad
– stort midsommarfirande på områdets festplats
– och en hel del annat

Föreningen driver också områdets Grannsamverkan, underhåller föreningsregister och brevlådeställningar samt genomför årlig områdesstädning.

Föreningens styrelse gör också ett stort arbete med att representera området i olika sammanhang, så som omvärldsbevakande arbete, avge yttranden och remissvar i ärenden i vårt närområde samt att försöka avkräva myndigheter, företag och organisationer en fullgod service till föreningens medlemmar.

Medlemskapet i Fastighetsägareföreningen innebär automatiskt medlemskap i Fiskevårdsföreningen, dvs alla medlemmar får fiska i sjön utan särskilt fiskekort. Kräftor är undantaget då särskilda kräftfiskekort säljs för 50 kr. Fiskeföreningen sköter det mesta som rör områdets sjö, Kvarnsjön. Fiskeföreningen planterar in fisk och kräftor, tar vattenprover, slår vass, sköter dammluckorna, håller ordning på båtar och bryggor m.m.

Tveka inte att ta kontakt med föreningarna om du själv vill engagera Dig, eller om Du känner till någon lämplig kandidat, till styrelse eller valberedning. Enklast når du oss via e-post till info@gladokvarn.se.

Just nu (2017) består styrelsen av nedanstående personer.

Ordförande:
Anna Sundberg
Mellantorpsv. 9
0731 82 00 91

Kassör:
Anette Jonasson

Ledamöter/Suppleanter:
Johanna Flodman, sekr
Nyboviksv. 3
0702 29 82 42

Mia Boström
Granåsv. 14
0704 82 72 09

Johan Weywadt
Malmbergsv. 6
0702 24 30 99

Bror Öberg
Granåsv. 14
0704 678 444

Christine Coinberg
Malmbergsv. 21
0709 60 65 99

+ Vakant plats

Vill du kontakta styrelsen gör du det på fastighet@gladokvarn.se.

* * *

Från och med 2015-01-01 övergick driftansvaret för vägarna i Gladö Kvarn till kommunen. Det är alltså de som har ansvar för vägarna i Gladö kvarn. Vid driftstörningar, synpunkter på väghållningen eller andra frågor kan man kontakta chefen för gatu- och parkavdelningen Lars Lantz på 08 535 635 75, 0708-97 24 35 eller Juan Pinones Arce på 08 535 365 70, 0707-97 24 35.
Ring inte någon i styrelsen då de inte är ansvariga längre, det är kommunen som har driftansvaret.

* * *

Protokoll:

Fastighet

Protokoll Fastighet_2016
Protokoll Fastighet_2015
Protokoll Fastighet_2014
Protokoll Fastighet_2013
Protokoll Fastighet_2012
Protokoll Fastighet_2011
Protokoll Fastighet_2010
Protokoll Fastighet_2009
Protokoll Fastighet_2008
Protokoll Fastighet_2007
Protokoll Fastighet_2006
Protokoll Fastighet_2005

Väg

Protokoll Vag_2016
Protokoll Vag_2015
Protokoll Vag_2014
Protokoll Vag_2013
Protokoll Vag_2012
Protokoll Vag_2011
Protokoll Vag_2010: 1
Protokoll Vag_2010: 2
Protokoll Vag_2010: 3
Protokoll vag_2009
Protokoll Vag_2008
Protokoll Vag_2006

Fiske

Protokoll Fiske_2016
Protokoll Fiske_2015
Protokoll Fiske_2014
Protokoll Fiske_2013
Protokoll Fiske_2012
Protokoll Fiske_2011
Protokoll Fiske_2010
Protokoll Fiske_2009
Protokoll Fiske_2008
Protokoll Fiske_2007
Protokoll Fiske_2006
Protokoll Fiske_2005