Biltrafik

Hastigheten i området är begränsad till 30 km/h året runt. Vi saknar, än så länge, trottoarer i Gladö kvarn och vi vill värna om våra barn (och vuxna) samt om hundar, katter och hästar med flera. Visa hänsyn!

Busstrafik

Från och med midsommar 2018 trafikeras Gladö kvarn åter av SL:s ”vanliga” buss (709). Dock är inte alla hållplatser och stolpar klara än, läs mer (och se aktuell tabell och få mer info) här >

Se aktuell tidtabell på sl.se. När inte buss 709 går kan/får man ta sig ut till vägen och ta buss 865.