Biltrafik

Hastigheten i området är begränsad till 30 km/h året runt. Vi saknar, än så länge, trottoarer i Gladö kvarn och vi vill värna om våra barn (och vuxna) samt om hundar, katter och hästar med flera. Visa hänsyn!

Busstrafik

Under ombyggnationen trafikeras området av en liten extrabuss, 709Y, som går mellan Gladö kvarn och Balingsnäs (där man byter till buss 709, 744 eller 865 för vidare färd). För aktuell tidtabell för buss 709Y, se sl.se.

Bussen går i rusningstrafik och på vardagar. Övriga tider får man ta sig ut till vägen och ta buss 865.