Vill du låna möbler och/eller annan utrustning från Gladö kvarns Fastighetsägareförening? Om du är medlem i Gladö kvarns fastighetsförening kan du hyra det du behöver av föreningen. Det som finns att låna är möbler (stolar och bord) och tält.

När du lånar något skriver du på ett utlåningsavtal samt betalar din hyra i förhand. Priser:

Möbler: 300 kr
Tält: 500 kr
Paketpris både möbler och tält: 700 kr

Frågor? Eller vill du boka något? Hör av dig till Johan Weywadt på johanweywadt@gmail.com märk mejlet med ”uthyrning”.

Lånad utrustning skall återlämnas i rent och torrt skick! Tält får ej packas ihop blöta!

När du lånar något förbinder du dig att meddela föreningen om eventuella fel uppstår under din låneperiod, samt att åtgärda fel eller ersätta den lånade utrustningen med likvärdig. Eftersom bord och bänkar säljs i paket behöver de inte ersättas med nytt helt paket utan kan kontantersättas (300 kr för bänk och 550 kr för bord).